Σκαρμούτσος Δημήτρης

Σχολή Οδηγών

Κατηγορίες

Διπλώματα μοτοσυκλέταςΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50κ.ε.    

Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125κ.ε.μέγιστη ισχύς 11 Kw                

Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw                        

Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών


Δίπλωμα αυτοκινήτου

Β1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης για τετράκυκλα

Β κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8+1 θέσεις και φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος

ΒΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων έως 3500 kg μικτό βάρος


Δίπλωμα Φορτηγού

C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος

C1Ε κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)

C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

CΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)


 Δίπλωμα λεωφορείου

D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις και μέχρι 8 m μήκος

D1Ε κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)

D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου 

DΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)


 

Οι άδειες οδήγησης διαμορφώνονται με το Π.Δ. 51/2012 που ισχύουν από 19/1/2013